Minust

Parimad päevad minu jaoks on need, kui omandan midagi uut ja saan kedagi oma teadmistega aidata – kedagi „puudutada“. See annab minu eksistentsile mõtestatuse. Tunnen, et see pagas, mille olen kogunud, pole vaid mulle kasutamiseks, vaid jagamiseks ja edasi andmiseks. Iga päev loodan kohtuda inimestega, kelle jaoks just mina saan olla parimaks kaaslaseks parema ja tervema elu poole. Minu lähedased peavad mind lõputult motiveerituks inimeseks, kes ei anna alla enne, kui lahendus on leitud. Ja ma siiralt usun, et lahendus on alati olemas. 
 
Olen pärit meditsiinitaustaga perest ja seetõttu süstalde ja ladinakeelsete diagnoosidega üles kasvanud. Meedikut minust siiski ei saanud – olen lõpetanud ärijuhtimise eriala ja õppinud enda täiendamiseks ka disaini. 
Toitumisteemade juurde jõudsin läbi isikliku traagilise kogemuse kümmekond aastat tagasi, kui minu kallis isa sai vähidiagnoosi. Sukeldusin aastateks raamatutesse ja internetiavarustesse, lootuses leida midagi, mis ta terveks teeks. Kahjuks olin siis alles oma tee alguses, ega suutnud imet korda saata. Info, milleni ma jõudsin, oli aga nii paeluv, et jäingi õppima ja avastama.
Olen omandanud  toitumisnõustaja kutse Rahvatervise Akadeemias ning jätkan info kogumist iga päev. Olen ka Eesti Toitumisnõustajate Liidu ja Eesti Vegan Seltsi liige.
Toitumisest on saanud põnev valdkond, millele alles hiljuti laiemat tähelepanu on hakatud pöörama. Dieetide kõrvale on lisandunud uue mõistena tervislik toitumine, mille sisu aga jääb tihti segaseks. Olen oma südameasjaks võtnud aidata inimestel sellega tutvust teha ja näidata, et see on tervenemiseks ja tervena elamiseks üks olulisemaid märksõnu. Eriti tähtsaks pean ennetavat tegelemist laste ja noortega, kuna haigused ja ülekaal on jõudmas järjest nooremateni. 
 
Kuna toitumis- ja tervisehäirete põhjused on tihti seotud stressi, traumade või muu psühholoogilise taustaga, siis pean väga oluliseks toitumise parandamise kõrval ka vaimse tervise tugevdamist. Olen läbinud Silva meelekontrolli meetodi koolituse ning täiendanud ennast mitmete teiste mõttevälja korrastavate praktikate osas. Oma töös pean oluliseks läheneda igale inimesele kui unikaalsele olevusele ning leida komplekselt mõjuvaid lahendusi. Kombineerides erinevad praktikad elukogemusega, leian parimad lahendused vastavalt probleemi olemusele.
Vaatan alati suurt pilti ning kliendiga koostöös loome universaalse tegevuskava just temale. Pean väga oluliseks anda inimesele tööriistad, millega ta saab ennast edaspidi iseseisvalt toetada.
Iga lugu on erinev ja iga mure vajab erinevat lähenemist.
Annan endast parima, et puudutada kõiki teid, kes te minu poole pöördute.
 
                                                                                                                      Sind oodates…

Võta ühendust

Tervem  Ilusam  Elavam

Info

Siret Allas
Tel +372 59 119 468
e-post info@siretallas.ee